Regulamin

konkursu na najlepszy scenariusz do gry fabularnej Quentin

Warunki udziału w konkursie

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać do Kapituły konkursu, pracę spełniającą następujące warunki:

1. Scenariusz musi być czytelny
Oznacza to, że tekst musi zostać przygotowany w czytelnej postaci dokumentu elektronicznego w formacie RTF, DOC, PDF lub ODT.

2. Scenariusz powinien być zwięzły
Teksty dłuższe niż osiemdziesiąt tysięcy znaków (wraz ze spacjami) będą automatycznie odrzucane. Kapituła konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania skrótów niezbędnych do publikacji.

3. Scenariusz może być osadzony w dowolnym świecie
Nadesłany scenariusz może się rozgrywać w świecie dowolnej gry fabularnej (wydanej oficjalnie w Polsce lub za granicą drukiem lub w formie druk na zamówienie), a także utworu literackiego, filmowego itp. Jest wskazane, by dostęp do tego świata nie był nadmiernie utrudniony. Scenariusz może rozgrywać się również w realiach historycznych. Przyjmujemy również scenariusze do systemów autorskich (nigdzie niepublikowanych). W takim przypadku Kapituła ocenia wyłącznie scenariusz i nie ma obowiązku zapoznawać się z systemem. Wszystkie informacje niezbędne do jego oceny powinny być zawarte w treści scenariusza. Dopuszczalna jest również autorska modyfikacja oryginalnej mechaniki wybranego systemu. Powinna być ona jednak usprawiedliwiona wymogami scenariusza.

4. Scenariusz musi być oryginalny
Plagiaty lub wtórne opracowania będą odrzucane. Jak zaznaczono powyżej, przygoda może być umieszczona w świecie jakiejś książki, filmu itp., jednak musi to być twórcza adaptacja. Przyjmujemy wyłącznie prace nigdzie indziej niepublikowane. Scenariusze, które zostały wcześniej w jakikolwiek sposób upublicznione (poprzez druk w prasie, zamieszczenie w Internecie itp.) nie mogą brać udziału w konkursie. Nie przyjmujemy również prac, które biorą udział w innym konkursie. Scenariusze przesłane na inny konkurs przed rozstrzygnięciem konkursu Quentin, zostaną zdyskwalifikowane.

5. Scenariusz musi być przygotowany w dwóch wersjach
Pierwsza zawiera dane osobowe autora, druga – przesyłana członkom Kapituły przez sekretarza (który jako jedyny zna dane uczestników) – takich danych posiadać nie może. Prace bez wersji „anonimowej” będą automatycznie odrzucane. Prosimy również przygotowanie opisu, który ułatwi późniejszą publikację, to znaczy: Informację o systemie i settingu, ilości graczy potrzebnych/sugerowanych dla scenariusza, informację o tym czy scenariusz przygotowany jest dla gotowych postaci oraz krótką zajawkę lub streszczenie przygody.

Nie ma limitu scenariuszy, które może wysłać na konkurs jedna osoba.

Uwaga!

Autor nadsyłając swój scenariusz automatycznie zaświadcza, że akceptuje wyrażone warunki uczestnictwa, a jego praca spełnia wymogi regulaminu. W przypadku jakichkolwiek odstępstw od niego autor bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wprowadzanie Kapituły konkursu w błąd.

Rozstrzygnięcie konkursu

Ogłoszenie wyników odbywa się podczas zamknięcia konwentu patronującego w danym roku nagrodzie.

Zwycięzca konkursu otrzymuje na własność dyplom Quentina, a także przejmuje na rok miejsce rotacyjne w Kapitule nagrody. Dodatkowe nagrody zapewniają poszczególni sponsorzy. Wszystkie prace zostaną opublikowane na stronie internetowej nagrody Quentin.

Kapituła ma prawo nie przyznać głównej nagrody.

Jeżeli kapituła konkursu uzna, że żadna z nadesłanych prac nie zasługuje na zwycięstwo, nagroda nie zostaje przyznana. Kapituła ma również prawo zmniejszyć liczbę prac biorących udział w finale i wyróżnionych, a także nie przyznać żadnych wyróżnień.

Prawa autorskie i publikacja

Każdy uczestnik biorąc udział w konkursie wyraża zgodę na publikację pracy konkursowej na stronie internetowej nagrody Quentin. Zgoda ma charakter bezterminowy.